Ponúkame Vám živú a kvalitnú hudobnú produkciu:

 


  • Oslavy, Svadby
  • Zábavy (Majáles, Juniáles, Katarínska zábava, Štefanská zábava, Hodová zábava, Hasičská zábava)
  • Plesy (Poľovnícky ples, Rybársky ples, Hasičský ples, Podnikateľský ples, Farský ples, Skautský ples)
  • Večierky, Stužkové
  • Koncerty, Festivaly, Hudobné letá
  • Jarmoky, obecné a mestské slávnosti, Silvester a pod.


Za akurát peňazí veľa muziky! 


Nepoužívame žiadne ,,MIDI, MP3 ani iné playbacky”  ako to dnes letí …

My používame uši a noty