Poplatky SOZA

Poplatky ochrannému zväzu autorskému (SOZA) za vystúpenie kapely platí vždy usporiadateľ akcie. Hudobnú produkciu je povinný nahlásiť vopred. Produkcia pre uzavretú spoločnosť (svadby, narodeninové oslavy, firemné akcie) sú od poplatkov SOZA oslobodené. 

Pre tých čo chcú z organizovať verejné podujatie (klikni na odkaz) a vyplň formulár SOZA


Možnosť využitia aparatúry

Kapela disponuje profesionálnou zvukovou aparatúrou kde môže využiť usporiadateľ  bezdrôtové mikrofóny (moderovanie, žrebovanie tomboly), tiež je možné prehrať zvukové nosiče (napr. Vystúpenia hostí). Požiadavky a technické detaily je vhodné s nami konzultovať vopred – obe strany potom budú pripravené a predídeme tak hektickému riešeniu problémov .


Podmienky vystúpenia

Kapela potrebuje pre umiestnenie aparatúry pódium alebo voľný vyvýšený priestor s rozmermi minimálne cca 6m x 3m , – Správne zapojený samostatný prívod elektrickej energie – 230V / 16A alebo 400V / 32A (zásuvka 5-tich kolíková alebo 4 kolíková). – Pre bezproblémovú a rýchlu prípravu je potrebné zabezpečiť voľný prístup a prejazd k miestu, od ktorého je možné sťahovať aparatúru do sály a na pódium ideálne parkovacie miesto vedľa rampy / vchodu.

V prípade vonkajšej produkcie je potreba na rovnej ploche zabezpečiť kryté pódium (alebo stan s dostatočne vyvýšenou podlahou) s pevnou strešnou konštrukciou, bočnými stenami a príslušnými rozmermi. V prípade nesplnenia týchto podmienok, najmä v prípade nepriaznivého počasia, je potrebné počítať s prípadným prerušením, v krajnom prípade aj ukončením produkcie, z dôvodu eliminácie rizika úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu aparatúry a nástrojov.

V prípade vonkajšej produkcie tiež nie je možné aparatúru sťahovať (napr. späť do interiéru a pod.) – toto je časovo a fyzicky náročné. Aparatúra je vždy rozmiestnená a prepojená podľa konkrétnej situácie na mieste – v prípade premiestnenia by bolo potreba všetko rozpojiť, zbaliť, premiestniť na nové miesto a všetko znovu od začiatku prepojiť a sprevádzkovať.

Zabezpečenie občerstvenia – výkon aktívneho hudobníka býva porovnateľný s výkonom vrcholového športovca. Zo strany usporiadateľa žiadame o zabezpečenie občerstvenia, tj. Nápoje (v primeranom množstve – pivo, víno, nealko, káva) a večere.


Cena za vystúpenie

Cena za vystúpenie je individuálna podľa typu akcie, doby produkcie a  vzdialenosti. Kontaktujte nás, povedzte nám predstavu o Vašom rozpočte, radi Vám spracujeme konkrétnu cenovú ponuku.


Dĺžka produkcie

Dĺžka produkcia je ľubovoľná, podľa požiadavky usporiadateľa.

Min. 1 hod.